O kroužku

Děkuji za Váš zájem o tento kroužek, který naučí Vaše děti spolupráci, trpělivosti i manuální zručnosti a současně také rozvíjí tvůrčí představivost a fantazii.

Nabízím dětem možnost seznámení s rc modely:

  • modelovou železnicí,
  • rádiem řízenými modely lodí, aut a letadel,
  • elektronikou: PC, mikroprocesory, programování.

Začneme modelovou železnicí, kde se děti naučí trpělivosti, přesnosti, smyslu pro detail, ale také používat nářadí.  Postupně přejdeme k výrobě modelů klasickou cestou, žádné hotové stavebnice :-) , ale poctivá práce se dřevem. Dále tyto modely osadíme rádiem, abychom je mohli ovládat a dopracovali se k řízeným modelům.

Současně se dětí naučí principům elektroniky: rádiové vysílače, přijímače, servopohony, mikroprocesory a PC.
Kdo bude mít chuť může se naučit i základům nějakého programovacího jazyka: BASIC, PASCAL, JAVA, C## a využít jejich vlastností v řízení modelů.

Vše co se děti v kroužku naučí, je může ovlivnit a nasměrovat i v budoucím profesním životě.

Filip Pavlíček

Comments are closed